Verlichting op de werkplek

Zaken als een in hoogte verstelbaar bureau en een ergonomische stoel zijn essentieel voor een prettige werkplek. Wat nogal eens vergeten wordt, is dat verlichting minstens zo belangrijk is. Voor het zo goed mogelijk uitvoeren van werkzaamheden is goed licht een wezenlijke voorwaarde in bijna elk beroep.

Voldoende licht zorgt ervoor dat we zien wat we doen en bevordert zo de veiligheid op de werkplek. Een onvoldoende verlichte werkplek kan gevaarlijke situaties opleveren. Denk bijvoorbeeld aan slecht zichtbare looppaden, traptreden of machines en andere voorwerpen in de ruimte die niet goed zichtbaar zijn. Bij te weinig of slechte verlichting hebben we moeite ons te oriënteren in de ruimte en zien we niet goed wat we doen. Dit kan leiden tot fouten en productieverlies. Verlichting die geschikt is voor het werk dat we doen, geeft ons een algemeen gevoel van welzijn, waardoor we tot betere werkprestaties komen.

Goede verlichting: bij wet verplicht

Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor goede verlichting op het werk. Volgens artikel 6.3 van het Arbobesluit dienen werkplekken en verbindingswegen zodanig verlicht te zijn dat het aanwezige licht geen risico oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Op de werkplek moet, voor zover mogelijk, voldoende daglicht binnenkomen en moeten er voldoende voorzieningen voor kunstverlichting aanwezig zijn. Die voorzieningen dienen zodanig te zijn aangebracht dat gevaar voor ongevallen wordt voorkomen. Ook bepaalt het Arbobesluit dat de voor kunstlicht gebruikte kleur de waarneming van de veiligheids- en gezondheidssignalering niet mag wijzigen of beïnvloeden.

Maatregelen voor voldoende licht

Werkgevers kunnen maatregelen treffen die ervoor zorgen dat werknemers aan de ene kant voldoende licht op het werk hebben en er aan de andere geen hinder van ondervinden. Bij klachten over te weinig licht kunnen werkplekken dichter bij het raam geplaatst worden. Maar als er juist klachten zijn over spiegeling en verblinding door te veel daglicht, dienen ze juist verder van het raam af geplaatst te worden. Verder moeten beeldschermwerkplekken zo opgesteld worden dat de kijkrichting parallel is aan het raam, zodat medewerkers niet tegen het daglicht in kijken als het gezicht richting het raam gekeerd is en het daglicht niet op het scherm valt als de rug richting het raam gekeerd is. In geval van beeldschermwerk dient er geschikte zonwering geplaatst te worden die spiegelend daglicht kan tegenhouden, zoals zonneschermen, jaloezieën en getint glas.