Werknemers kiezen toch nog vaak voor kantoor

Vernieuwingen binnen bedrijven als gevolg van het digitale tijdperk hebben niet altijd het gewenste en voorspelde effect. Zo werd bij de intrede van de grootschalige kantoorautomatisering voorspeld dat we een ‘paperless office’ zouden krijgen, maar het effect was juist tegengesteld: bedrijven werden met een ongelooflijke stroom papier overspoeld.

Paperless office

Het is te vroeg om te stellen dat het met Het Nieuwe Werken (HNW) dezelfde kant opgaat, maar de eerste kritische geluiden zijn er. Zo blijkt uit een onderzoek van Profile Dynamics en TNO onder bijna 1.700 medewerkers dat – hoewel steeds meer bedrijven hun werknemers de mogelijkheid bieden om flexibel te werken – de meerderheid kiest voor werken op kantoor binnen de standaard kantoortijden.

Afhankelijk van persoonlijkheid
In het onderzoek is gekeken naar de relatie tussen HNW en de persoonlijkheidskenmerken en drijfveren van werknemers. Daaruit bleek dat er een groep mensen is (32%) die de grote mate van vrijheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid als positief ervaart en die eigen verantwoording ook aankan.
Daar staat echter ook een bijna even grote groep (28%) tegenover die HNW als negatief ervaart. Deze mensen hebben juist behoefte aan orde, regelmaat en vaste structuren. Zij houden van dagelijkse routines en directe aansturing, zoals ze dat vinden in de klassieke manier van werken binnen een kantooromgeving. Daarnaast hebben zij behoefte aan het ‘familiegevoel’, dat voortkomt uit het intensief samenwerken met collega’s. Ook als ze de vrijheid hebben om hun werk anders in te vullen, kiezen ze voor werken op kantoor, meestal binnen de klassieke werktijden en het liefst op een vaste werkplek.
Ook is er een grote groep werknemers (40%) die een neutrale houding heeft ten aanzien van HNW. Deze medewerkers ervaren in sommige aspecten de voordelen, maar in andere juist de nadelen. Zo kunnen degenen die mensgericht zijn en harmonie zoeken HNW als prettig ervaren vanwege de mogelijkheden om werk en zorg voor het gezin te combineren. Maar tegelijkertijd kunnen ze de mindere binding met het bedrijf en de collega’s als onplezierig en inefficiënt ervaren. De specifieke privé- en werkomstandigheden zijn bepalend of HNW voor deze personen geschikt is.

Niet voor elk bedrijf een meerwaarde
Terwijl nog veel bedrijven bezig zijn met het invoeren van HNW, zijn er ook bedrijven die het alweer (deels) terugdraaien. Zo heeft Yahoo zijn medewerkers onlangs opgeroepen weer meer naar kantoor te komen, omdat ze merkten dat de binding van hun mensen met het bedrijf afnam.
Dit betekent niet het einde van HNW, maar wel van de heiligverklaring ervan. HNW is niet voor iedereen en in elke omstandigheid geschikt. Het management van bedrijven zal kritisch moeten kijken welke maatregelen van HNW aansluiten bij de behoeftes van medewerkers en daadwerkelijk meerwaarde hebben. Alleen dan kan HNW een succes worden.