Uw secretaresse verdient een mooi kantoor

Waardering voor de secretaresse
Soms zijn secretaresses ondergewaardeerde medewerkers. Een goed lopend bedrijf kan echter niet zonder. Daarom verdienen zij het om af en toe op en voetstuk geplaatst te worden. Een complimentje op zijn tijd, een bloemetje op secretaressedag, …

Maar waarom niet een goede werkplek, waar uw secretaresse zich thuisvoelt? Dat heeft minstens zoveel waarde. Al sluit het een het ander niet uit.

Secretaresse en de nieuwe kantoorinrichting
Denkt u na over een nieuwe kantoorinrichting, dan is de secretaresse een belangrijke schakel. U kunt dankbaar gebruikmaken van het enthousiasme, de organisatiekennis en de kennis van uw relaties. En uw secretaresse voelt zich gewaardeerd en meer gemotiveerd.

Kortom, de hele organisatie profiteert ervan, als de werkgever de werknemer – in dit geval dus de secretaresse – op waarde schat.

Orde en structuur op kantoor
Een goede secretaresse wil orde en structuur in het werk èn op de werkplek. Een geordend bureau – zowel van de secretaresse zelf, als van de manager – is goed voor de arbeidsbeleving. Goed voor de efficiency en de productiviteit dus ook.

Dat streven naar orde en structuur zal doorklinken in de kantoorinrichting. Aspecten als kleurstelling en lichtinval zijn van invloed op de werksfeer en de productiviteit. Daarom is het goed om hier voldoende aandacht aan te besteden. En daarbij gaat het niet zozeer om de persoonlijke smaak van de secretaresse, maar vooral om de invloed van licht en kleur op het menselijk gestel. Dáár ligt de invloed op uw bedrijfsresultaat.

Een mooi kantoor is een mooie werkplek
Daarnaast zijn de vormen, de grootte en de fysieke plaatsing van het kantoormeubilair van groot belang voor het wel en wee van de organisatie. De werkplek is immers de plaats, waar uw medewerkers een groot deel van hun tijd doorbrengen.

Logisch dus dat dit hun functioneren beïnvloedt. Een goede secretaresse heeft hier oog voor.

Er komt veel kijken bij een nieuwe kantoorinrichting
De secretaresse houdt bij uw nieuwe kantoorinrichting alle zaken in het oog. Er komt immers toch wel veel bij kijken.

Het administratieve proces omvat bijvoorbeeld de afhandeling van de aangevraagde offertes en de correspondentie daarover. Maar ook de (Arbo) regelgeving, de besluitvorming in de notulen, de eventuele inspraak van medezeggenschapsraad of ondernemingsraad. En natuurlijk de feitelijke levering en plaatsing van het meubilair.

De secretaresse is de spil waar dit alles om draait. De spil ook in dit nieuwe kantoor. Een mooi kantoor; dat verdient uw secretaresse dan wel!

U vindt een mooi kantoor
Om uw secretaresse dit goede gevoel, dit mooie kantoor, te geven, staan de medewerkers van Officecity u natuurlijk graag bij. Laat onze deskundigheid de rechterhand van uw secretaresse zijn!