Criteria voor duurzaam kantoormeubilair

Inkoop door de overheid
De overheid is een grote speler op de markt van kantoormeubilair. Immers, met de vele werkplekken voor grote aantallen ambtenaren is er veel vraag naar goed, ergonomisch meubilair. Het inkopen en aanbesteden krijgt bij de overheid dan ook veel aandacht.

Onder het Ministerie van Economische Zaken valt de stuurgroep PAINOo. Kennis, ervaring, adviezen en tips m.b.t. inkoop en aanbesteding komen in deze stuurgroep bij elkaar. Deze stuurgroep heeft criteria opgesteld voor de inkoop van duurzaam kantoormeubilair door de overheid. Daarover gaat deze blog.

Criteria: wanneer is kantoormeubilair duurzaam?

Bij de beoordeling of kantoormeubilair duurzaam is, wordt gekeken naar zowel milieu- als sociale aspecten. Dit heeft alles te maken met het feit, dat ook de overheid zich wil profileren als ‘maatschappelijk verantwoord ondernemer’. Duurzaamheid maakt immers deel uit van de normen en waarden van de huidige maatschappij. Als de kiezer het wil, moet de overheid daar (op den duur) gehoor aan geven.

Milieucriteria voor duurzame kantoormeubels

Binnen de productgroep kantoormeubilair heeft de PAINOo drie thema’s vastgesteld voor de bepaling van de duurzaamheid. Deze thema’s zijn:

  • materialen en grondstoffen,
  • leefomgeving en
  • gezondheid en welzijn.

Dit betekent, dat bij duurzaam kantoormeubilair zo min mogelijk materiaal wordt gebruikt. De aanslag op de natuur moet zoveel mogelijk beperkt worden. Ook de uitstoot van schadelijke stoffen tijdens de productie blijft bij duurzaam kantoormeubilair binnen de perken.

Duurzaam kantoormeubilair heeft een levensduur van minimaal 5 jaar, terwijl onderdelen tenminste 10 jaar lang vervangen moeten kunnen worden. Ook zijn technische normen vastgesteld voor de gebruikte materialen, zoals hout en textiel.

Sociaal inkopen duurzaam kantoormeubilair

De term social return is in het leven geroepen om de werkgelegenheid te bevorderen. Als een overheidsorganisatie kantoormeubilair inkoopt, betaalt de leverancier niet alleen in geld. Ook wordt afgesproken dat er binnen de organisatie ruimte wordt gemaakt voor de zwakkeren in de (arbeids)samenleving.

Zo levert duurzaam kantoormeubilair niet alleen voordelen op voor de overheid en de ambtenaar. Ook langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en jongeren met een beperking plukken de vruchten.

Aandacht voor duurzaamheid

Met grote regelmaat besteedt Officecity aandacht aan het belang van ergonomie op de werkplek. Het geleverde meubilair is primair ergonomisch van aard. Ook de richtlijnen van de stuurgroep PAINOo hebben vanzelfsprekend de volle aandacht. Duurzaamheid is een groot goed; ook als u kijkt naar het kantoormeubilair van Officecity.