Bewegen is gezond, ook tijdens de werkdag

De Arbo wetgeving m.b.t. kantoormeubilair is gericht op het welzijn van de medewerker. Als een medewerker ergonomisch verantwoord zijn of haar werk kan doen, zal dit de productiviteit – en dus uiteindelijk het bedrijfsresultaat – ten goede komen.
Is een goede zithouding echter de enige factor in dit verband? De uitdrukking ‘stilstand is achteruitgang’ geeft het tegendeel al aan. De medewerker moet ook tijdens de werkdag in beweging blijven. Fysieke beweging houdt zowel het lichaam, als de geest vitaal. Welzijn wordt dus bepaald door de combinatie van de lichaamhouding(en) in rust èn in beweging.

Wetenschappelijk aangetoond: beweging is goed!

Mensen met een kantoorbaan bewegen vaak – en in elk geval tijdens werktijd – onvoldoende. Een voor de volksgezondheid onverteerbaar fenomeen.
In het British Journal of Sports Medicine leggen enkele onderzoekers het verband tussen beweging en gezondheid. Zij hebben hiervoor diverse bevolkingsonderzoeken in Noord-Amerika en andere medische onderzoeken naast elkaar gelegd.

Wanneer de werkgever zijn medewerkers motiveert om tijdens de werkdag minstens 2 uur in beweging te komen, zal dit hun gezondheid ten goede komen. Het is (ook) voor de werkgever een investering die zichzelf terugverdient. Immers, als het ziekteverzuim daalt, gaan de efficiency en het bedrijfsresultaat omhoog.

Ziektes als hart- en vaatziekten en kanker leiden helaas geregeld tot langdurig ziekteverzuim. Dit zijn enkele van de ziektes, die door een toenemende beweging in sterkere mate voorkomen worden. Het heeft dus een aanzienlijke invloed op het welzijn van uw medewerkers èn uw bedrijf.

Waarom bewegen op het wèrk?

Het grootste deel van de tijd die een mens zittend doorbrengt is op het werk. Als daar meer beweging mogelijk is, dan is er veel terrein gewonnen. De gezondheid zal zienderogen vooruitgaan. Een impuls voor de economie is het gevolg.

Het afwisselen van zitten, staan en lopen is goed voor de bloedsomloop, de botten en de geestelijke aanwezigheid. Een medewerker met een gedurende de dag wisselende houding zal minder snel op de automatische piloot gaan werken en blijft dus alerter. Dit betekent dat ook de kans op fouten tijdens het werk kleiner wordt.

De medewerker zelf profiteert ervan in de vorm van plezier in het werk, persoonlijke gezondheid en uiteindelijk een hoger inkomen. Dat laatste onder meer omdat er minder of geen inhouding op het salaris vanwege ziekteverzuim nodig is.

Is 2 uur bewegen voldoende?

Uit de onderzoeken blijkt dat 4 uur beweging per dag optimaal is. De hier genoemde 2 uur is dus niet meer of minder dan een aanzet. Maar realistisch gezien is dit voor kantoorfuncties voorlopig wellicht het hoogst haalbare. En er is dan in elk geval al veel gewonnen…
Gunt u als werkgever uw medewerkers die 2 uur beweging per werkdag?