11 tips voor effectievere brainstormsessies

Brainstormen, we hebben het waarschijnlijk allemaal wel eens gedaan. Net als bij alle andere soorten vergaderingen is de ene sessie succesvoller dan de andere. Maar wat zorgt ervoor dat een brainstormsessie het gewenste resultaat heeft? In dit artikel delen we 11 tips waarmee elke brainstormsessie betere, meer én creatievere ideeën oplevert!

Vergaderruimte gereserveerd? Comfortabele stoelen aanwezig? Dan zijn de randzaken geregeld. Deze 11 andere dingen kunt u doen voor een succesvolle brainstormsessie!

1. Het juiste aantal mensen
Eigenlijk geldt deze tip voor iedere vergadering, ook voor brainstormsessies: zorg dat er niet te veel mensen aan meedoen. Als er tien of twaalf man brainstormt is de kans groot dat er veel ideeën aangedragen worden die lang niet allemaal nuttig of relevant zijn. Groepen van twee tot maximaal zes mensen leveren de meeste bruikbare ideeën op.

2. Een diverse groep mensen
Niet alleen het aantal mensen dat meedoet aan de brainstorm is belangrijk, ook hun achtergrond speelt een rol. Een team dat aan alle projecten samenwerkt, altijd samen vergadert en ook nog eens bij elkaar zit op de werkvloer zal ongetwijfeld met minder innovatieve ideeën komen dan iemand van een compleet andere afdeling. Nodig daarom eens iemand uit met wie het team niet veel te maken heeft of iemand die compleet andere vaardigheden heeft. Wie weet tot welke nieuwe inzichten dit kan leiden…

3. Houd het kort
Door de brainstormsessies kort te houden, worden ze effectiever. Gaat u maar eens na, als u weet dat u weinig tijd hebt voor een taak, dan bent u waarschijnlijk meer gefocust dan wanneer de deadline verder weg ligt. 30 Minuten is bovendien meer dan genoeg tijd als er van tevoren duidelijk is waar de sessie over gaat en iedereen goed voorbereid is.

4. Zorg voor informatie voorafgaand aan de brainstorm
Een manier om ervoor te zorgen dat iedereen goed voorbereid is op de brainstormsessie is door ruim van tevoren informatie en doelen te delen met iedereen die aanwezig zal zijn. Ruim van tevoren betekent niet diezelfde ochtend, maar één of twee werkdagen voor de sessie. Deel bijvoorbeeld handige documenten die de context van de brainstormsessie verder toelichten of vertel wat de ideale uitkomst van de brainstorm zou zijn. Op die manier hebben medewerkers een duidelijk doel voor ogen en voorkomt u dat u veel tijd kwijt bent om tijdens de sessie nog van alles uit te leggen.

5. Vraag om ideeën
Een voordeel van een goede voorbereiding is ook dat u deelnemers alvast tijdig kunt vragen om de sessie voor te bereiden en een paar ideeën te bedenken. Op deze manier garandeert u ook dat iedere medewerker inbreng heeft in de brainstorm. Bovendien komen de beste ideeën vaak op gekke momenten, dus ook als een medewerker niet aan het werk is.

6. Zeg snel “nee” tegen slechte ideeën
Het is ongeveer het tegenovergestelde van wat er vaak beweerd wordt over brainstormen, maar bij een snelle brainstormsessie is het heel belangrijk dat er niet te lang wordt doorgegaan op slechte ideeën. Als brainstormleider moet u daarom kunnen aangeven wanneer een idee minder goed aansluit bij het gestelde doel. Is het doel van de brainstormsessie juist om zoveel mogelijk ideeën aan te dragen zonder verder na te denken over het vervolg? Dan is het natuurlijk een prima tactiek om alle ideeën in ieder geval te verzamelen zonder daar een direct oordeel over te vellen.

7. Slechte ideeën zijn niet erg
Voortbordurend op punt 6 is het wel erg belangrijk dat teamleden weten dat het prima is om een ‘slecht’ idee aan te dragen. Het doel tijdens een snelle brainstorm is dat mensen zich vrij voelen om te zeggen wat ze denken en ze zich niet stom voelen als ze een keer met een minder goed idee komen.

8. Zorg voor kaders
Het lijkt misschien een ideale situatie, maar oneindige mogelijkheden en middelen zorgen er juist voor dat de creativiteit afneemt. Dus maak duidelijk wat de grenzen zijn. Welk budget is er beschikbaar? Welke middelen moeten er gebruikt worden? Wanneer moet het klaar zijn. Hoe beperkter de kaders, hoe creatiever de oplossingen zullen zijn. Denk in mogelijkheden!

9. Kies soms voor digitaal
Soms is een fysieke brainstorm niet het juiste middel om een doel te bereiken. Soms is het praktischer én effectiever om een brainstormsessie digitaal te houden en gebruik te maken van de mogelijkheden en tools die het internet ons biedt. Met Google Docs of Slack kunnen ideeën bijvoorbeeld heel gemakkelijk worden opgeslagen en aangevuld. Dit heeft ook als voordeel dat medewerkers zelf een moment kunnen kiezen waarop ze een nuttige bijdrage willen én kunnen leveren aan de brainstorm.

10. Faciliteer een mogelijkheid voor anonieme ideeën
Een brainstormsessie waar iedereen z’n zegje kan doen en zijn of haar ideeën kan delen is niet het ideale format voor iedere werknemer. Sommige mensen hebben briljante ideeën, maar voelen zich niet prettig om die en plein public te delen. Biedt daarom de mogelijkheid om anoniem ideeën in te sturen. Dit kan bijvoorbeeld met Google Formulieren.

11. Misschien komt er niets concreets uit
Het kan zijn dat er tijdens de brainstorm geen ideeën naar boven zijn gekomen die het op dat moment waard zijn om uit te werken. Voel u ook zeker niet gedwongen om in dat geval maar een idee uit te kiezen om mee verder te gaan. Dat zou namelijk zonde zijn van uw tijd. Reflecteer in dat geval zelf op waarom de ideeën niet aansluiten. Wie weet levert dit belangrijke inzichten of zelfs nieuwe ideeën op. Het kan ook helpen om een andere (of dezelfde) groep medewerkers later nog eens te vragen om te brainstormen.

Welke tips heeft u om zoveel mogelijk uit een brainstormsessie te halen?